Dokumenty

Formularz zgłoszeniowy na rok szkolny
/.

 Przedszkole Niepubliczne Sezamkowe
 Przedszkole Niepubliczne Sezamkowe nr 2

Chcę by moje dziecko uczęszczało do przedszkola od (kiedy):

Imię i nazwisko dziecka

Pesel

Adres zamieszkania

Data i miejsce urodzenia
.

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu:
od do

Posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

MATKA OJCIEC
Nazwisko, imię
Pesel
Nr dowodu osobistego
Miejsce pracy
Godziny pracy

Telefon kontaktowy:

II. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ( nr dowodu osobistego, imię i nazwisko):

III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (choroby, wady rozwojowe, alergie):

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego

dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Przedszkole Niepubliczne

Sezamkowe zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.