Dokumenty

Formularz zgłoszeniowy na rok szkolny
/.

Przedszkole Niepubliczne Sezamkowe ul. Modrakowa 83
Przedszkole Niepubliczne Sezamkowe ul. Wojska Polskiego 9

Chcę by moje dziecko uczęszczało do przedszkola od (kiedy):

Imię i nazwisko dziecka

Pesel

Adres zamieszkania

Data i miejsce urodzenia
.

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

MATKA OJCIEC
Nazwisko, imię
Godziny pracy

Telefon kontaktowy:

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (choroby, wady rozwojowe, alergie):

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a RODO