513 124 554

sezamkowe1@gmail.com

OPŁATY

Czesne i inne opłaty

Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 4560 zł.
Miesięcznie to 380 zł.

Czesne to opłata roczna obejmująca każdy z 12 ( dwunastu) miesięcy w roku kalendarzowym w tym okresy przerw od zajęć, ponoszona przez rodziców dziecka przyjętego do przedszkola na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego. Czesne nie podlega zmniejszeniu, ani zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 15 zł za dzień , w którym dla dziecka został zamówiony posiłek . Do godziny 8.30 można zgłosić nieobecność dziecka – wówczas posiłek nie jest zamawiamy.

Wyprawka ( artykuły papiernicze i plastyczne) w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 70 zł. za dziecko.