Przedszkole anglojęzyczne !

Od września 2015 roku przedszkole Sezamkowe zmieniło swój profil na anglojęzyczny. Język angielski towarzyszy dzieciom w ciągu dnia: w trakcie zabawy, podczas posiłku, na spacerze.