513 124 554

sezamkowe1@gmail.com

REKRUTACJA

Formularz rekrutacyjny

Nabór do Przedszkoli Niepublicznych Sezamkowe trwa przez cały rok kalendarzowy do momentu wyczerpania miejsc w poszczególnych oddziałach wiekowych.

W celu zgłoszenia dziecka do rekrutacji prosimy pobrać poniższy formularz i po jego wypełnieniu dostarczyć do placówki przedszkola.

 


  Formularz zgłoszeniowy na rok szkolny
  /


  Przedszkole Niepubliczne Sezamkowe ul. Modrakowa 83
  Przedszkole Niepubliczne Sezamkowe ul. Wojska Polskiego 9

  Chcę by moje dziecko uczęszczało do przedszkola od (kiedy):

  Imię i nazwisko dziecka

  Pesel

  Adres zamieszkania

  Data i miejsce urodzenia

  Dane dotyczące rodziców/opiekunów

  MATKA

  OJCIEC

  Imię i nazwisko

  Godziny pracy

  Telefon kontaktowy

  Dodatkowe ważne informacje o dziecku (choroby, wady rozwojowe, alergie)

  INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH